Blir felles kretsleir for speiderkretsene på Vestlandet.

Blir for vandrere.

Påmeldingsfrist 15. april til Astrid. 

Påmeldingsskjema

Informasjonsskriv