Her ligger nå quiz nr 4. Svarfrist for nr 4 er torsdag 30. april. 

Trenger ikke å svare på alle spørsmål eller å ha rett på alle for å være med. Blir en liten premie til en av de som svarer. I slutten av april vil vi samle alle svarene som er sendt inn og trekke en litt større premie. Mer info kommer. 

Vinner av quiz nr 1 er Dominik som fikk et tennstål.

Vinner av quiz nr 2 er .....

Vinner av quiz nr 3 er .....

Vinner av quiz nr 4 er ..... (svarfrist 30. april)

Alle svar ligger nede på siden under de forskjellige quizene.

Svar på Quiz og spørsmål om andre ting: 

Astrid asii-97@hotmail.com eller på tlf 95140486 eller

Jostein josttrae@online.no eller på tlf 97109919

----------------------------------------------------------------------------------

SPEIDERQUIZ NR 4 :

Side 1 som pdf-fil

Side 2 som pdf-fil 

----------------------------------------------------------------------------------

SPEIDERQUIZ NR 3 :

Svar quiz nr 3 :

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Side 1 som pdf-fil

Side 2 som pdf-fil 

----------------------------------------------------------------------------------

SPEIDERQUIZ NR 2 med svarfrist 1. april :

Svar quiz nr 2 :

1. Orion

2. I Norge er vi heldige som har Friluftsloven / allemannsretten. Vi kan slå opp telt i utmark uten å spørre grunneier om lov, men vi må være minst 150 m fra nærmeste hytte eller hus der det bor folk, og kan ikke være her lenger enn to døgn.

3. Aktivitetsmerket "Kroppen og bevegelse" for stifinnere.

4. Kjøttmeis

5. I pinsen 1933 var minst 40 speiderjenter fra Laksevåg på Ferstad på Os mens speiderguttene var på Valestrand på Osterøy.

6. Pagodebål.

7. "Hallo" står det på morse.

8. Rogn

9. Astrid begynte i september 2005 så er nå snart vært med i 15 år. 

10. Fatle

Side 1 som pdf 

Side 2 som pdf 

----------------------------------------------------------------------------------

SPEIDERQUIZ NR 1 :

Svar quiz nr 1 :

1. 21 gutter (noen steder står det 22 gutter).

2. Psykisk helse.

3. ca 20 år (kan finne svar fra 10 år og oppover).

4. Nordlys.

5. Fjesing.

6. Sjøen ved byen Silena i Libya.

7. Hjort.

8. World Association of Girl Guides and Girl Scouts

9. Rødlisten.

10. Skjøting av tau med ulik tykkelse.

Side 1 som PDF 

Side 2 som PDF