Bymanøver blir som vanlig siste lørdag i oktober. Men med årets koronabergensninger på antall som kan samles så blir den gjennomført på en ny måte.

Alle speidergruppene samles lokalt og får tilsendt oppgaver.

Påmeldingsfrist : lørdag 17. oktober til Astrid eller Jostein

Håper mange blir med.

Infoskriv som pdf-fil.