3. Bergen St. Georgs Gilden (de tidligere speideren i Bergen vest) arrangerer sammen med Laksevåg kirke og Nygård kirke felles speidergudstjeneste i Laksevåg kirke i anledning speidergruppens 100 års dag. 

Nærmere info kommer.