Det første av tre kurs kretsen arrangerer for speidere fra 8. klasse.

De som kan delta får info av Astrid.

Info om kurset finnes på kretsens hjemmeside