Etter at leirbålskvelden er ferdig blir det mulig å overnatte for patruljeførerne og assistentene (fra 8.klasse). Vi satser på overnatting i hengekøyer.

PDF : https://laksevaag.kmspeider.no/getfile.php/13145382-1571166720/Kretser%20og%20grupper/Laksev%C3%A5g/Infoskriv/Hengek%C3%B8yetur%20i%20oktober.pdf