DETTE KURSET BLE UTSATT I NOVEMBER 2020 PGA KORONASITUASJONEN:

Kretsen sin Peffkurs 1, det første av tre kurs for patruljeførere og assistenter.

De som kan delta får info av Astrid.

Info på Kretsens hjemmeside.