Også i år arrangerer forbundet Pefftival. I år blir tema livredning og førstehjelp.

Er for de som er født mellom 2004 og 2006. Eldre kan være med i stab.

Se info på forbundets hjemmeside: https://kmspeider.no/arrangementer/pefftival-article7261-810.html

Påmeldingsfrist 8. september. Gjøres på siden om arrangementet eller snakk med Astrid.