Kretsen sin årlige "ungdomstur vinter" for alle vandrere. 

Vandrertur med julekos, pinnekjøtt, peffting, gode venner, snø og snop!

Ved spørsmål kontakt Astrid.

Info på kretsens hjemmeside.

Påmeldingsfrist 26. november