Utsatt til 2021 pga koronaviruset,

 

Noen av våre speidere deltar på:

Europajamboree 2020!

Europajamboreen samler speidere fra hele Europa og verden på øya Sobieszewo i Gdansk, Polen.