Kretsen sin Vandrerfilmnatt for vandrere som går i 6.-10. klasse og som vanlig vil være etter Bymanøver.

Hva som skjer i år pga korona vet vi ikke enda.

Mer info kommer.

Kretsens hjemmeside