Kretsen sin vandrerfilmnatt etter bymanøveren.

For vandrere fra 5. klasse.

Info på kretsens hjemmeside.

Ved spørsmål kontakt Astrid

Påmelding via https://kmspeider.hypersys.no.