Kretsen sin vandrerfilmnatt etter bymanøveren 4. november.

For vandrere fra 5. klasse.

Info på kretsens hjemmeside.

Ved spørsmål kontakt Astrid