Dagens Laksevåg KFUK-KFUM-speidere ble stiftet som en ren jentetropp med navnet Laksevåg 1 KFUK den 23. april 1924 og kan i 2020 se tilbake på 96 år med sammenhengende speiderarbeid. På den tiden hvor speiderarbeidet startet opp hadde guttene og jentene egne tropper og hver sine forbund. Og mange steder var det heller ingen kontakt mellom jentetroppene og guttetroppene. 

Heftet som teksten under er hentet fra som ligger som PDF-fil nederst på siden og der kan du lese litt om speidingens start i England, i Norge, i Bergen og på Laksevåg. Mesteparten av heftet inneholder alle sangene som vi kjenner til som er laget til gruppen.  

Vi har også mange historiske bilder i våre fotoalbum her på hjemmesiden.

STARTEN PÅ LAKSEVÅG:

I Laksevåg kirke var Georg Fredrik Tybring blitt sogneprest og han hadde i lenger tid ønsket at også jentene på Laksevåg skulle få være speidere. Guttene på Laksevåg hadde jo kunne være speidere siden 1911 da 1. Laksevåg speidertropp ble stiftet. Georg Fredrik Tybring hadde vært prest i Bergen og vært med i det første styret i "Bergen Distrikt av Norsk Speidergutt-Forbund". Så kjennskap til speiderbevegelsen hadde han. Usikkert om han har vært speiderleder også.

Som mann kunne han ikke være leder for en jentetropp så han spurte flere på Laksevåg om de kunne tenke seg å starte opp speiderarbeid og bli troppsfører. En som ble spurt var konen til klokkeren som han mente kunne passe. Hun ville men fikk ikke lov av mannen sin som mente dette var upassende. Men han fikk Lina Ørbeck Flaathe til å påta seg oppgaven med å bli første troppsfører. Sammen med 6 (mulig 8-9) eldre jenter begynte de å lære seg speiderferdigheter gjennom å ta 3.graden.

Så var det klart for stifting av Laksevåg 1 KFUK-speidere. Dagen som ble valgt var 23. april 1924 som var St. Georgsdagen. Denne dagen var Lina Ørbeck Flaathe og de eldre jentene som hadde vært med en stund samt 30 yngre jenter samlet i menighetshuset på Laksevåg. Kretschef Sigrid Olsen var kommet og tok først opp Lina Ørbeck Flaathe som troppsfører. Så ble de eldre jentene høytidelig tatt opp som de første speiderne på Laksevåg. Laksevåg 1 KFUK var dermed stiftet og de 30 unge jentene kunne starte på sin speidertid. Sogneprest Georg Fredrik Tybring holdt kveldens festtale. 

Historiehefte med sanger som PDF-fil

Vi prøver å samle og ta vare på historien vår. Og forteller historier fra "gamle dager" til dagens speidere. Også gamle gjenstander må vises frem. Dette bilder er fra St. Georgsdagen/markering av 94-års dagen i 2018 og viser noen av peffene i gamle speiderdrakter.