Laksevåg KFUK-KFUM-speidere har vært en aktiv speidergruppe på Laksevåg helt siden 1924. Speidergruppen består av en aktiv gjeng som er mye ute. I løpet av året er de fleste møtene ute og det er turer i hytte og telt. Vil du bli med?

Vi har delt speiderne opp i følgende aldersenheter:

Familiespeidere:  Har ikke ledere for øyeblikket. Er for de fra 5.år med forelder.

Stifinnere: Dette er for de som går i 2. og 4. klasse. Vi har møter hver annen hver onsdag fra 18.00 til 19.30 og vi ønsker at speiderne har med en voksen på møtene. Møtene er samme sted/tid som vandrerne med felles åpning og avslutning. I tillegg til onsdagsmøtene har vi teltturer, hytteteurer og er med på kretsen sine manøvere. På møtene lærer speiderne sammen med voksne knuter, førstehjelp, lager mat på bål, tar aktivitetsmerker og mye annet variert. Stifinnerne blir ledet av voksne ledere.

Vandrere: Når du går i 5. til 10. klasse er du vandrer. Vi har møter hver onsdag fra 18.00 - 19.30. Her lærer vi veldig mye variert og ting som knuter og førstehjelp blir vanskeligere. Her må speiderne også sammarbeide mere for å løse oppgaver. De eldste må også både lede og lære bort til de yngste, så her er det også god ledererfaring å ta med seg. I tillegg kommer har vi overnattingsturer i telt, gapahuk og hytte. Deltar på kretsarrangementer. For de i 8.-10. klasse er det også egne møter og de kan delta på kurs og egne arrangementer. Om vinteren vil det være tur med overnatting i snøhule, telt e.l.

Roverne: Er fra etter 10.klasse. De har egne aktivitetsmerker som er utfordrende og krever en del av roverne. Møter og turer veksler mellom å ha det sosialt sammen og ta utfordringer. Her er det muligheter for krevende turer hele året. Er også mange kretsarrangementer / kurs å delta på.

Ledere: Vi er ikke så mange ledere og trenger flere. Kan du være med av og til og gjerne påta deg en oppgave på møtene så har vi behov for flere. Vi har nå måttet stoppe inntaket av nye speidere i noen aldersgrupper pga for få ledere. 

Kontaktperson er Astrid 95140486 - asii-97@hotmail.com

Se forbundet sin film "Speiding gir opplevelser for livet"  nede på siden.

 

Vår historie :