Her er det bilder fra kveldssamlinger, dagsturer og overnattingsturer som familiespeiderne har hatt i løpet av 2015. Noe alene og noe sammen med de eldre speiderne.