Laksevåg KFUK-KFUM-speidere ble stiftet 23. april 1924. Den gang var navnet Laksevåg 1 KFUK-Speidere og kun for jenter. 

Gruppen har vært aktiv hele tiden siden starten. Navnet har blitt endret litt og nå har gruppen også gutter som medlemmer. Vi er litt stolte over at vi er en av de eldste speiderguppene i Hordaland og den som lengst har gitt jenter et speidertilbud.

Under er litt om starten i 1924 og noen opplysninger om de neste årene. I fotoalbumet vårt er det litt bilder fra den første tiden og videre opp til i dag. 

 

I Laksevåg kirke var Georg Fredrik Tybring sogneprest og han hadde i lenger tid ønsket at også jentene på Laksevåg skulle få være speidere. Guttene på Laksevåg hadde jo kunne være speidere siden 1911 da 1. Laksevåg speidertropp ble stiftet. I Bergen hadde også jentene startet opp flere speidertropper. Georg Fredrik Tybring hadde vært prest i Bergen og vært med i det første styret i "Bergen Distrikt av Norsk Speidergutt-Forbund". Så kjennskap til speiderbevegelsen hadde han. Usikkert om han har vært speiderleder også.

Som mann kunne han ikke være leder for en jentetropp så han spurte flere på Laksevåg om de kunne tenke seg å starte opp speiderarbeid og bli troppsfører. Han fikk Lina Ørbeck Flaathe til å påta seg oppgaven med å bli første troppsfører. Sammen med 6 (mulig 8-9) eldre jenter begynte de å lære seg speiderferdigheter gjennom å ta 3.graden.

Så var det klart for stifting av Laksevåg 1 KFUK-Speidere. Dagen som ble valgt var 23. april 1924 som var St. Georgsdagen. Denne dagen var Lina Ørbeck Flaathe og de eldre jentene som hadde vært med en stund samt 30 yngre jenter samlet i menighetshuset på Laksevåg. Kretschef Sigrid Olsen var kommet og tok først opp Lina Ørbeck Flaathe som troppsfører. Så ble de eldre jentene høytidelig tatt opp som de første speiderne på Laksevåg. Laksevåg 1 KFUK var dermed stiftet og de 30 unge jentene kunne starte på sin speidertid. Sogneprest Georg Fredrik Tybring holdt kveldens festtale. 

Litt om veien videre:

1926: Lina Ørbeck Flaathe flytter fra Laksevåg mest sannsynlig dette året. Grunnen til hun dro var at hennes mann jobbet i Posten og ble forflyttet til Kristiansand. Gudrun Ludvigsen overtar som troppsfører.

1927: Egen seniortropp "Laksevåg Senior 1" blir startet opp med Erna Christoffersen som fører. Hun var en av de store speiderne som ble tatt opp i 1924.

1928: Speiderne på Laksevåg deltar på sin første landsleir som dette året er i Horten. De fleste av speiderne hadde aldri vært så langt hjemmefra før.

1930: Mange vil bli speidere. 17. januar blir speidertroppen Laksevåg 2 stiftet med Ingrid Jacobsen som troppsfører. Hun var også en av de som ble tatt opp 23. april 1924.

ca 1930: Lederne på Laksevåg hjelper til å starte opp Alvøen 1.

1932: En egen småspeidertropp med navnet Laksevåg 1 S ble dannet med Mathilde Eriksen som troppsfører.

1932: Fortsatt er det mange som vil bli speidere og speidertroppen Laksevåg 3 stiftes i mars med Nunzie Brath som troppsfører.

1934: Etter 10 år med speiderarbeid på Laksevåg hadde de fem Laksevågtroppene nå 134 medlemmer tilsammen. Speiderne var også tilknyttet Laksevåg kristelige ungdomsforening. Med flere tropper i samme forening hadde de en gruppefører som samkjørte troppene.

1930-årene: I siste halvdel av tiåret ble det stiftet en "Mødreforening" som støttet speiderne både økonomisk og på andre måter

1941-1945: Speidingen blir forbudt i september 1941. Ledere og de eldste speiderne starter '''Trekanten''' og fortsetter speiderarbeidet i all hemmelighet med møter og turer. Hvert år er det påsketurer og sommerturer.